Anlegg

  • bilde 017 400 pix(2).jpg

    Stallen: er i 2 etasjer og har plass til 31 hester. Oppe er det stall for skolehester og ponnier, vaskespilt, stallkro, toalett og salrom. Nede er det stallplass for privathester, både faste oppstallører , hester i trening og gjesteoppstallører.
  • Innherred Ridehall: eies av Verdal og Omegn Rideklubb og Sandslia Ridesenter.

Hallen har utvendig mål 22 * 66 meter, rideflata er på 21 * 62 meter. Det er også tribune, matrialrom og dommerbod i hallen.


  • Klubbhuset: eies av Verdal og Omegn Rideklubb og er bygget på dugnad av klubbens medlemmer ! I "Rytterstua" er det åpen kafè hver kveld og god utsikt til både ridehall og utebane. Klubbhuset har også møterom og kontor/sekretariat som er i bruk under stevner.
  • Ridebaner: Det er 2 utendørs ridebaner på Sandslia. Den store banen er 25 * 65 meter og har lys og dommerbod. Den lille banen er 20 * 40 meter.
  • Paddocker og beiter: På Sandslia får alle hester være mye ute. Vi har både paddocker og beiter i flere størrelser, der hestene kan få bevege seg ute flere sammen eller alene. Om sommeren har vi fine beiteområder i nærheten av stallen, slik at også hestene som er i trening kan få gå ute på gress.
  • Turområder: Sandslia Ridesenter ligger midt i det flotte naturområdet i Volhaugen. Det er fine turmuligheter hele året, både langs veier og stier i et variert skogsterreng. Mange benytter også området til fottur mens de venter på sine ryttere.
  • Parkering: Parkering for personbiler er på øverside av stall. Parkering for hestetransporter er på oppgruset område nedenfor stallen.
Kontakt informasjon
Sandslia Ridesenter
Landstadvegen 114.
7650 Verdal

e-post:
sandslia@vktv.no

Telefon:
Marit Aarset Grønn
95168268

Terje Grønn
95919407