Virksomhet

  • Rideskole
  • Oppstalling
  • Trening dressur- og sprang
  • Sommerkurs
  • Ministallgjeng
  • Tilridning av hest
  • Privattimer
  • Andre oppdrag
Bilder til hjemmeside Sandslia.JPG
Kontakt informasjon
Sandslia Ridesenter
Landstadvegen 114.
7650 Verdal

e-post:
sandslia@vktv.no

Telefon:
Marit Aarset Grønn
95168268

Terje Grønn
95919407